2018 Yılı İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası

Uzun zamandır beklenen 2018 atama kurası ile ilgili açıklama nihayet Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Açıklamada kuraya başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler ve başvuru takvimi ile ilgili bilgiler yer almakta.

Hangi kadrolara yerleştirme yapılacak?

Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 2018 kurası ne zaman, nerede çekilecek?

Sağlık Bakanlığı 2018 yerleştirme kuraları 4 Mayıs 2018 Cuma günü noter huzurunda yapılacak. Kura yeri ve saati ile ilgili açıklama ilerleyen günlerde www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde yapılacak.

Kuraya başvurabilecek adaylar ve gerekli şartlar

 • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
 • İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
 • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
 • Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)
 • 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabilirler.
 • Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kimler kuraya katılamaz?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen özellikleri taşımayanlar
 • Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler
 • Emekli eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup da Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu kuruluşlarında çalışanlar
 • 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
 • Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar söz konusu kuraya katılamayacaklardır.

Atama için istenen belgeler nelerdir?

Aşağıda belirtilen belgeler, dilekçe ile birlikte ya kargo ya da elden teslim edilecektir.

 • Adli sicil kaydı
 • Askerlik durum belgesi (Bakaya durumda olanların ataması yapılmayacaktır.)
 • Görevini yapmasına engel olacak bir akıl hastalığı bulunmadığına dair imzalı belge
 • Son altı ayda çekilmiş altı (6) adet vesikalık fotoğraf
 • Mal beyanı formu
 • Diğer kamu kuruluşlarında daha önce çalışmış olanların hizmet dökümleri

Önemli Tarihler

6 Nisan 2018 Cuma: Başvuru başlangıç tarihi
16 Nisan 2018 Pazartesi: Son başvuru tarihi (saat 18.00’e kadar)
20 Nisan 2018 Cuma: Başvuru evraklarının son geliş saati
4 Mayıs Cuma: Kura tarihi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*