Sağlık Sektöründe Kalifiye Eleman Sıkıntısı |

SON DAKİKA

Sağlık Sektöründe Kalifiye Eleman Sıkıntısı

Bu haber 18 Aralık 2018 - 19:27 'de eklendi ve 154 views kez görüntülendi.

Sağlık Sektöründe Kalifiye Eleman Sıkıntısı

Sağlık hepimiz için hayati önem taşıyan alanlardan bir tanesidir. Normal yaşamımızı sürdürmek için bir problem yaşadığımız da bu kuruluşlara ihtiyaç duyarız. Sağlıkta bir problem yaşadığımızda başvuracağımız yer hastanelerdir. Bu sektör kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ile bir bütündür. Kamu hastanelerinin sağlıktaki payı %63, üniversite hastanelerinin , özel hastanelerin %25 tir. Yatarak tedavi görme oranlarına bakıldığın da kamu hastanelerin de%55, üniversite hastanelerin de, özel hastaneler de %3’tür. Özel hastaneler de yatma oranı %9 artış ile birinci sıradadır. Üniversite hastanelerinde bu artış %4, kamuda ise %3’tür. Özel Sektör bu artış hızı ile başı çekmektedir.

Doktor Ve Hemşirelerin Sektörlere Göre Dağılımı

Sağlık sektörü hizmet sunarken en önemli sorun kalifiye eleman sorunudur. Çünkü bu sektör farklı meslek gruplarının bir arada ve uyumlu çalışmasını gerekli kılar. Sektörün çalışanları doktorlara bakıldığında %59 kamu hastanelerin de, %20’si üniversite hastanelerin de, %21’i özel hastaneler de çalışmaktadır. Yılda %3 mezun olan doktor sayısı artmaktadır. Hemşirelerin dağılımı ise şöyledir; kamuda %73, üniversite hastanelerin de , özel hastaneler de’dır.

Sağlık Sektörü Çalışanları

Sağlık sektöründe bunların dışında hizmet veren başka personeller de vardır. Bunlar; aile hekimliğinde görev yapan pratisyen hekimler ve ebeler, acil ambulanslarında çalışan personel ve hastanelerde çalışan tıbbi sekreterlerdir. Tıbbi sekreterler daha önceki yıllar da mesleki kurslarla yetiştirilirken bu gün üniversitelerde iki yıllık bir eğitim gördükten sonra işe başlamaktadırlar. Bu da onların tıp literatürüne sahip olmalarını ve daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Bunların dışında kalifiye elemana ihtiyaç duyulan alan acil ambulanslarında çalıştırılacak personeldir.

Acil ambulanslarda bir doktor bulunmalı yoksa bir paramedik ve iki personel olmalıdır. Paramedik ani gelişen hayati tehlikelere karşı müdahale edebilen, olay yerinden başlayıp hastaneye kadar hastaya ilaç uygulayabilen bunların eğitimlerini almış tıp fakültelerinin acil yardım bölümü mezunlarıdır. Sadece acil durumlar için değil hastaların bir yerden başka bir yere taşınması için de hasta nakil ambulanslarında en az iki personelle hastalar taşınmaktadır.

Sağlık bakanlığı ayrıca evde bakım hizmeti kapsamın da personel çalıştırmaktadır. Bu eleman hastanın ihtiyacına göre hastaya gerekli hizmeti evde vermektedirler. Bu hizmetlerin daha iyi ve eksiksiz olması için personel sayısı arttırılmalıdır. Ayrıca eğitim alan hangi kademede olursa olsun personelin daha nitelikli bir eğitim alması çok önemlidir. Sağlık sektöründe personel sıkıntısı çok fazla yoktur. Bu konuda eğitim alan kişiler kamu ya da özel sektörde iş bulabilmektedirler.